53374538-4502-11e6-988b-002522fee6f0

trójnik T fi 100

Trójnik typu T fi 100 to element rozdzielający strumień ciepłego
powietrza w systemach DGP.
Można go również stosować w systemach wentylacyjnych.
Charakterystyka:
– materiał: blacha ocynkowana
– element zgrzewany punktowo
– grubość blachy: 0,5 mm
– wymiar króćców: fi 100